Politika kvality

Naše společnost Břeclav Production s.r.o. je výrobní organizace, která vyrábí polotovary a finální výrobky
z kovových plechůa z pásů a dodává je renomovaným odběratelům.

Naší snahou je začlenit jakost do všech aspektů našeho podnikání. Odpovědnost za kvalitu produktu nelze delegovat. Každý zaměstnanec je odpovědný za výsledky své práce a za neustálé zlepšování činností, které vykonává a vedoucí pracovníci odpovídají za to, že podřízeným pro jejich práci vytvoří vhodné podmínky. Při zlepšování kvality produktu je také kladen důraz na plnění legislativních požadavků – na bezpečnost produktu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

  • Jakost definujeme jako soustavné plnění požadavků a očekávání zákazníka z hlediska kvality a technické  úrovně výrobků
  • Mírou jakosti je pro nás spokojenost a jistota zákazníka, že naše výrobky dosahují požadované kvality
  • Systém řízení jakosti je založen především na zásadě předcházení neshodám v celém průběhu realizace obchodního případu

Zavazujeme se:

  • Neustále zlepšovat své činnosti prostřednictvím pečlivé analýzy zpětné vazby od zákazníka a z interně  získaných údajů zaváděním preventivních opatření,
  • Pomáhat rozvíjet otevřený dialog s našimi zákazníky, našimi zaměstnanci i s veřejností.

Kooperační výroba

Společnost Břeclav Production s.r.o. vyrábí řadu dílů pro nákladní automobily zejména pro firmy DAF Trucks a Leyland Trucks. Jedná se především o kovové výrobky z plechů a pásů do tl. 12 mm, tvářené za studena …

Strojní vybavení

Pro tváření plechů a svitků za studena je v rámci seriové výroby naše společnost vybavena především výstředníkovými lisy o maximální dosahované síle od 6 až do 400 tun a hydraulickými lisy o síle až 250 tun.