APUF234Y00

Materiál:S355konstrukčí ocel
Formát:Plech 4 – 3000X1500normalizovaný formát
Rozměr výrobku:465x150x45mm
Technologie:Řezaní 2D laserem
Hydraulický lis
Ohraňovací lis
Svařovací box
Omílací pracoviště
obvod, otvory
ražení sériového čísla
ohranění lemů
kompletace svařence
odhrocení svařence
Kontrola kvality:Měřící stanovištěověření rozměrů
Povrchová úprava:
Expedice výrobku:Vizuální kontrola
Balení dle požadavku
Doprava k odběrateli
ověření povrchu výrobku
fóliování, kartonáž
Další informace:provedení levého i pravého kusu
APUF234Y00