PG70200187

Materiál:EN 1.4016konstrukčí ocel
Formát:Plech 1 – 3000×1500normalizovaný formát
Rozměr výrobku:543x100x365mm
Technologie:Řezaní 2D laserem
Hydraulický lis
Ohraňovací lis
Svařovací box
Dokončovací operace
obvod, otvory
lisování šteftů
ohranění lemů
kompletace svařence (TIG)
obroušení svařence
Kontrola kvality:Měřící stanovištěověření rozměrů
Povrchová úprava:
Expedice výrobku:Vizuální kontrola
Balení dle požadavku
Doprava k odběrateli
ověření povrchu výrobku
fóliování, kartonáž
PG70200187